obsługa stacji transformatorowych

Wraz z moim zespołem oferuję Państwu usługi:

 

 • obsługę ruchową stacji transformatorowej,
 • serwis i konserwację stacji transformatorowych,
 • remonty i moderniazcje stacji transformatorowych,
 • audyt techniczny i ekspertyzy,
 • zdalne sterowanie oraz monitoring stacji oraz elektrowni,
 • badanie i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej,
 • pomiarami transformatorów,
 • próby napięciowe kabli SN,
 • próby napięciowe rozdzielni SN,
 • pomiary rezystancji izolacji transformatorów,
 • pomiary rezystancji izolacji linii kablowych,
 • pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych,
 • badanie oraz nastawy zabezpieczeń,
 • pomiary rezystancji uziemień.